top of page

News

News

Health Chart: Makina na makakatulong sa cancer patients, inilunsad

https://fb.watch/sybK3pmFBQ/

KAKAIBA AT KAUNA-UNAHANG CYBORG-TYPE ROBOT NA MAKATUTULONG SA ILANG NEURO-PROBLEMS? AT KUNG PAANO ITO MAKATUTULONG O MAA-AVAIL? Watch Pinoy Health and Wellness with Mavel Arive with Zarate brothers of A. ZARATE GENERAL HOSPITAL

Magandang balita para sa mga may problema sa pagkilos tulad ng mga na stroke o mga naaksidente. Posible nang maibalik sa dati ang pamumuhay sa tulong ng mga robot.

Dr. Albert Zarate

President / CEO

DZHR Manila. World’s first cyborg-type robot na makakatulong sa mga stroke patients at mga paralisado? Watch Highly Recommended with Mavel Arive

PTV Philippines. Hybrid assistive limb giving hope to paralyzed people.

Hybrid Assistive Limb (HAL) demonstration by Cyberdyne Inventor and CEO Dr. Yoshiyuki Sankai at Okada, Manila. HAL is the first cyborg-type robot provides support and improves the bodily functions of the wearer.

bottom of page